Love & Gelato ความรักกับเจลาโต้ (2022) NETFLIX

Love & Gelato ความรักกับเจลาโต้ (2022) NETFLIX

เรื่องย่อ : เพื่อเติมเต็มคำขอสุดท้ายของผู้เป็นแม่ตามสัญญา ลีน่าใช้เวลาช่วงหน้าร้อนในโรมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้เธอได้พบรัก ผจญภัย และมอบหัวใจให้เจลาโต้

Be the first to review “Love & Gelato ความรักกับเจลาโต้ (2022) NETFLIX”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.